Devetnica Krvi Kristovoj

Draga braćo i sestre,

kako bismo se što revnije počeli pripremati za ovogodišnji Hod Franjevačke mladeži koji počinje za devet dana, a ove će se godine održati pod geslom Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni! (Iv 6, 54), prilažemo devetnicu kojom ćemo isprositi mnoge milosti za ovaj Hod već sada. Molimo za svakog sudionika Hoda, no jednako tako i za svaku osobu koju ćemo susresti tijekom ovog događaja.

Mir i dobro!


Devetnica Krvi Kristovoj

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Uvodna molitva

Gospodine Isuse Kriste, kad si se četrdeset dana nakon svoga uskrsnuća vratio Ocu u nebo, naredio si svojim učenicima da zajedno čekaju Duha Svetoga. Devet su dana molili da prime dar svih darova i tako postanu pravi apostoli. Uzdajući se da ćeš i nama dati ono što nam je potrebno za naše spasenje i blagoslov, molimo Te:

Rasvijetli naš razum i pročisti naš srce da naučimo kako treba moliti. Kao i apostolima, daruj i nama milost da možemo moliti s Marijom, jer je ona službenica Božja i „svemoć koja zagovara“.

Krunica pobjede (moli se na Gospinu krunicu)

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Vjerovanje…

Na velika zrnca moli se (1x):

„Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva.“

Na mala zrnca moli se (10x):

„Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas!“

Na kraju se moli (nakon 10 zaziva):

„Vječni Oče, prikazujemo Ti Predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve. Amen.“

Nakon krunice: ,,Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus! – koji nas je otkupio svojom Krvlju!“ x3

Litanije Krvi Kristovoj

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnoga Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnoga Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,

Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,

Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, smiluj nam se.

R. Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga na­šega.

Pomolimo se. Oče, koji si po Krvi svo­ga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa kako bismo, sjedinjeni s Isusom, posredni­kom Novoga Saveza, postizali plodo­ve svoga otkupljenja.
Po Kristu Go­spodinu našemu. Amen.

Završne molitve:

Marijo, Majko Predragocjene Krvi,
ti si izvor iz kojega je potekao zemaljski život tvoga Sina Isusa Krista.
Ti si Majka koja je svoga Sina pratila sve do križa
pod kojim si postala i nama Majka. Budi uz nas sve dane našega života,
naša pomo­ćnica i naša zaštitnica. Upravljaj naša srca k Srcu svoga Sinu
da njegova sveta Krv ne bude uzalud prolivena za nas.
Izmoli nam milost da se i mi zajedno s tobom, sa svim anđelima i svetima,
zauvijek pridružimo vječnom hvalospjevu Božjoj lju­bavi u nebesima u vječnosti.
Amen.

O dragocjena Isusova Krvi, ti si bila prolivena da cijelom čovječanstvu pokažeš svoje milosrđe! Mi smo sada jako blizu tebi. Izlij se na nas u svome neizmjernom obilju! Evo naše glave, naših ruku, naše volje, pameti, sjećanja, misli, želja i nagnuća, naših aktivnosti, naše vanjske i unutarnje osjećajnosti! Operi nas od svega onoga što je prljavo; izbriši naše mrlje, ozdravi ono što je u nama bolesno; obrati nas i preobrazi svojom snagom, da mognemo ostati sjedinjeni s tobom. O neizmjerna čistoćo, očisti nas, ukrasi nas, nahrani nas, blagoslovi i spasi nas! Amen.


naslovna fotografija: Laura Lazić, Frama Zagreb – Sveti Duh

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)