Franjevački svjetovni red (OFS)

Franjevački svjetovni red (lat. Ordo Franciscanus Saecularis; OFS) ustanovljen je po nadahnuću i djelovanju sv. Franje. Propovijedanje svetog Franje, njegov živi primjer kao i primjer njegovih prvih učenika, privukli su veliku pažnju ljudi tako da su se mnogi oženjeni željeli pridružiti prvom i drugom redu.To svjedoče dva pisma vjernicima kao i sadržaj 23 poglavlja nepotvrđenog pravila koji sačinjavaju temelj za postojanje franjevačkog svjetovnog reda.

Franjo je propovijedao pokornički život, a pobožne osobe koje su bile vezane obiteljskim odgovornostima, molile su Franju da ih pouči savršenijem načinu života. On je pokazao kako moraju živjeti evanđeoski način života kod kuće, na poslu, šireći Evanđelje poučavanjem riječju i primjerom među svojim susjedima nasljedujući siromašnog i patničkog Krista.

Franjo im daje pravilo nadahnuto franjevačkim duhom. Kardinal Hugolin, a kasnije papa Grgur IX., Franjin prijatelj, pomogao mu je napisati pravilo.Od “Pokorničke braće i sestara” nastaju i tri franjevačka reda: prvi muški (Manja Braća, kapucini, konventualci), drugi ženski (klarise) i treći za ljude u svijetu (iz kojeg je nastao “Treći samostanski red”). Danas se “Treći red svetog Franje”, prema novom Pravilu, naziva “Franjevački svjetovni red” (OFS). OFS je otvoren svim vjernicima, a pripadaju mu muževi i žene, kao i klerici: đakoni, svjetovni svećenici i biskupi. Među članovima OFS-a bilo je znamenitih i svetih ljudi kao sto su mnogi državnici i znanstvenici, biskupi i pojedini pape.

Sam naziv “Franjevački svjetovni red” kroz dugu povijest više se puta mijenjao. Pamte se nazivi: “Pokornička braća i sestre”, “Braća pokornici”, “Treći red” itd.

Prvo Pravilo OFS-a jest “Memoriale” iz 1221. To Pravilo preradio je za OFS 1228. veliki prijatelj svetog Franje, papa Grgur IX. Drugo je Pravilo, koje je ostalo na snazi skoro 600 godina, izradio 1289. papa franjevac, Nikola IV. Treće Pravilo napisao je 1883. godine papa Leon XIII., kao član OFS-a. Posljednje, i danas važeće Pravilo, potvrdio je 24. lipnja 1978. papa Pavao VI.

Danas u svijetu ima oko 450.000 članova i kandidata koji žive franjevačko poslanje. U Hrvatskoj svoje franjevačko poslanje živi oko 4000 zavjetovanih članova OFS-a.

Vodstvo Reda čini Međunarodno vijeće koje ima svoje sjedište u Rimu. Ministar Međunarodnog vijeća predstavlja OFS pred Crkvom i društvom. Svaki narod ima svoje Nacionalno vijeće s ministrom na čelu.

Prema novim Konstitucijama, organizacijska podjela OFS-a je: mjesna, područna, nacionalna i međunarodna. Braća i sestre svoje zajedništvo najkonkretnije proživljavaju u malim bratstvima vezanim uz samostane i župe. Svako mjesno franjevačko bratstvo, područno te nacionalno ima ministra i Vijeće te duhovne asistente, najčešće franjevce.