Primorsko-istarsko područno bratstvo

adresa: Frankopanski trg 12, 51000 Rijeka
Facebook: FramaPIPBF


FRAMA PULA – SVETI ANTUN

Kućna adresa: Varaždinska 2, 52100 Pula
E-mail adresa: framasv.antunpula@gmail.com
Facebook: framasv.antun

Instagram: @frama.pula
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 20:30
Broj obećanika: 6


FRAMA RIJEKA – TRSAT

Kućna adresa: Frankopanski trg 12, 51000 Rijeka
E-mail adresa: framatrsat@gmail.com
Facebook: framatrsat1993
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 7


FRAMA RIJEKA – ŽABICA

Kućna adresa: Kapucinska 5, 51000 Rijeka
E-mail adresa: andrina.debelic@gmail.com (Andrina Debelić)
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:00
Broj obećanika: 5