Zagrebačko područno bratstvo

kućna adresa: Kaptol 9, 10000 Zagreb
e-mail adresa: framazg@gmail.com
Facebook: FramaZG
Instagram: @framazg

ime i prezime, bratstvo služba
Andrija Antić,
Frama Zagreb – Leopold Bogdan Mandić
predsjednik
Antonela Vidmar,
Frama Sesvetska Sopnica
potpredsjednica
Paško Palić,
Frama Zagreb – Leopold Bogdan Mandić
voditelj formacije
Ana Iva Leš,
Frama Zagreb – Kaptol
tajnica
Laura Makar,
Frama Zagreb – Sveti Duh
blagajnica
Kristina Tomić,
Frama Bjelovar
vijećnica
Antonio Andrijević,
Frama Kloštar Ivanić
vijećnik
fra Filip Pušić duhovni asistent OFMConv.
fra Josip Ćibarić duhovni asistent OFMCap.
fra Ivica Janjić
duhovni asistent OFM-a
fra Matej Jovanovac duhovni asistent TOR-a
s. Anita Jerković,
MB Zagreb – Sveti Leopold Bogdan Mandić
predstavnica OFS-a za Framu

FRAMA BEČ

Kućna adresa: (Hrvatska katolička misija) Schulhof 1, 1010 Wien, Austria
E-mail adresa: framabec@gmail.com
Facebook: framawien
Instagram: @framabec
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:30
Broj obećanika: 7


FRAMA BJELOVAR

Kućna adresa: Antuna Mihanovića 6, 43000 Bjelovar
E-mail adresa: vijece.framebj@gmail.com
Facebook: frama.bjelovar
Instagram: @framabjelovar
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:30
Broj obećanika: 24


FRAMA ČAKOVEC

Kućna adresa: Franjevački trg 1, 40000 Čakovec
E-mail adresa: frama.cakovec@gmail.com
Facebook: frama.cakovec
Instagram: @framacakovec
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:30
Broj obećanika: 6


FRAMA KLOŠTAR IVANIĆ

Kućna adresa: Svete Marije 4, 10312 Kloštar Ivanić
E-mail adresa: framaklostar11@gmail.com
Facebook: frama.klostarivanic
Instagram: @frakolstar.iv
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 19:30
Broj obećanika: 22


FRAMA KLOŠTAR PODRAVSKI

Kućna adresa: Ul. Matije Gupca 65, 48362 Kloštar Podravski
Adresa e-pošte: framaklostarpodravski@gmail.com
Facebook: FramaKlostarPodravski
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 19:30
Broj obećanika: 9


FRAMA OKUČANI

Kućna adresa: Ante Starčevića 21, 35430 Okučani
E-mail adresa: frama.okucani@gmail.com
Facebook: FramaOkucani
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00


FRAMA SESVETSKA SOPNICA

Kućna adresa: Roberta Močiljanina 14a, 10040 Zagreb-Dubrava
E-mail adresa: frama.sopnica@gmail.com
Web-stranica: marija-andjeoska.net/frama
Facebook: FramaSopnica
Instagram: @framasopnica
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 19:00
Broj obećanika: 16


FRAMA VARAŽDIN

Kućna adresa: Franjevački trg 8, 42000 Varaždin
E-mail adresa: framavarazdin16@gmail.com
Facebook: framavarazdin
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 15


FRAMA VIROVITICA

Kućna adresa: Trg kralja Zvonimira 8, 33000 Virovitica
E-mail adresa: frama.virovitica@gmail.com
Web-stranica: frama-virovitica.com
Facebook: FramaVirovitica
Instagram: @frama.virovitica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:30
Broj obećanika: 12


FRAMA ZAGREB – DUBRAVA

Kućna adresa: Avenija Gojka Šuška 2, 10040 Zagreb
E-mail adresa: framadubrava@framadubrava.com
Web-stranica: www.framadubrava.com
Facebook: frama.dubrava
Instagram: @framadubrava
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:30, srijedom u 20:30
Broj obećanika: 28


FRAMA ZAGREB – KAPTOL

Kućna adresa: Kaptol 9, 10000 Zagreb  (zgrada oštećena u potresu)
E-mail adresa: framakaptol@gmail.com
Facebook: framakaptol
Instagram: @framakaptol
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:15
Broj obećanika: 11


FRAMA ZAGREB – KOZARI BOK

Kućna adresa: II. Radnički put 1b, 10000 Zagreb
E-mail adresa: vijece.fkb@gmail.com
Facebook: FramaKozariBokFKB
Instagram: @frama_kb
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 10


FRAMA ZAGREB – KSAVER

Kućna adresa: Matije Jandrića 21, 10000 Zagreb
E-mail adresa: ksaverframa@gmail.com
Instagram: @frama_ksaver
Vrijeme održavanja susreta: srijedom u 20:30
Broj obećanika: 5


FRAMA ZAGREB – LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ (LBM)

Kućna adresa: Sv. Leopolda Mandića 41, 10000 Zagreb
E-mail adresa: framaleopold@gmail.com
Facebook: framaleopoldbogdan.mandic
Instagram: @lbm.frama
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20:15 i četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 24


FRAMA ZAGREB – MAJKA BOŽJA LURDSKA (MBL)

Kućna adresa: Frana Vrbanića 35, 10000 Zagreb
E-mail adresa: mblframa@gmail.com
Facebook: framambl
Instagram: @framambl
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:15
Broj obećanika: 9


FRAMA ZAGREB – SVETI DUH

Kućna adresa: Sveti Duh 31, 10000 Zagreb
E-mail adresa: frama.svetiduh@gmail.com
Facebook: FramaZagrebSvetiDuh
Blog: blog.dnevnik.hr/framasvetiduh
Instagram: @framasvetiduh
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 20:15
Broj obećanika: 12


FRAMA ZAGREB – SVETI MIHAEL

Kućna adresa: Kapucinska 47, 10040 Zagreb
E-mail adresa: framasvmihael@gmail.com
Facebook: framasvmihael
Instagram: @framasvetimihael
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 9


FRAMA SAMOBOR

Kućna adresa: Milana Langa 41, 10430 Samobor
E-mail: frama.samobor@gmail.com
Facebook: frama.samobor
Instagram: @framasamobor
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15
Broj obećanika: 6


Bratstva u obnovi:

FRAMA ZAGREB – SIGET

Kućna adresa: Trg sv. Križa 1, 10020 Zagreb-Novi Zagreb
E-mail adresa: frama.siget@gmail.com
Web-stranica: zupa-svkriz.hr/zupne-aktivnosti/frama
Facebook: FramaSiget
Instagram: @frama,siget
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:15, petkom u 20:15

FRAMA KARLOVAC

Kućna adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7, 47000 Karlovac
E-mail adresa: frama.karlovac@gmail.com
Facebook: frama.karlovac
Instagram: @framakarlovac
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 19:10

FRAMA KOPRIVNICA

Kućna adresa: Franjevačka 1, 48000 Koprivnica
E-mail adresa: frama.koprivnica@gmail.com
Facebook: frama.koprivnica
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18:30

FRAMA KLANJEC

Kućna adresa: Trg Antuna Mihanovića 11, 49290 Klanjec
E-mail adresa: frama.klanjec@gmail.com
Facebook: framaklanjec
Instagram: @framaklanjec
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00