Splitsko-dubrovačko područno bratstvo

e-mail adresa: frama.stdu@gmail.com
Facebook: poveznica
Instagram: @frama.stdu

ime i prezime, bratstvo služba
Tonči Kutnohorsky,
Frama Split – Poljud
predsjednik
Filip Anić,
Frama Split – Gospa od Zdravlja
potpredsjednik
Ante Šimić,
Frama Split – Gospa od Zdravlja
voditelj formacije
Magdalena Roić,
Frama Split – Gospa od Pojišana
tajnica
Marina Anić,
Frama Split – Gospa od Zdravlja
blagajnica
fra Ante Bešlić duhovni asistent OFM-a
fra Martin Jaković duhovni asistent OFMConv.
b. Mate Vukorepa predstavnik OFS-a za Framu

 


FRAMA GRADAC

Kućna adresa: Svetog Roka 1, 21 330 Gradac
E-mail adresa:
Facebook: @frama.gradac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 5


FRAMA IMOTSKI

Kućna adresa: Fra Stjepana Vrljića 21, 21 260 Imotski
E-mail adresa: frama.imotski01@gmail.com
Facebook: Frama Imotski

Instagram: @framaimotski
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 31


FRAMA METKOVIĆ

Kućna adresa: Oca Ante Gabrića 27, 20 350 Metković
E-mail adresa: frama.metkovic00@gmail.com

Instagram: @frama.metkovic
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:45
Broj obećanika: 15


FRAMA PLINA – STABLINA

Kućna adresa: Radoševa glavica 3, 20340 Ploče
E-mail adresa: framaplinastablina@gmail.com
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 15


FRAMA PODBABLJE

Kućna adresa: Župni ured sv. Luke evanđelista, 21 262 Kamenmost
E-mail adresa: framapodbablje1@gmail.com
Facebook: Frama Podbablje

Instagram: @framapodbablje
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 15


FRAMA PROLOŽAC

Kućna adresa: Župni ured svetog Mihovila arkanđela, 21 264 Proložac
E-mail adresa: frama.prolozac@gmail.com
Facebook: frama.prolozac

Instagram: @framaprolozac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 14


FRAMA RUNOVIĆI

Kućna adresa: Župni ured Gospe od Karmela, 21 261 Runovići
E-mail adresa: frama.runovici10@gmail.com
Facebook: Frama Runovići
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 21 sat
Broj obećanika: 9


FRAMA SINJ

Kućna adresa: Fratarski prolaz 4, 21 230 Sinj
E-mail adresa: frama.sinj1@gmail.com
Facebook: sinjski

Instagram: @frama_sinj
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 7


FRAMA SPLIT – GOSPA OD POJIŠANA

Kućna adresa: Kapucinska poljana 1, 21 000 Split
E-mail adresa: frama.pojisan@gmail.com
Facebook: frama.pojisan
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 12


FRAMA SPLIT – GOSPA OD ZDRAVLJA

Kućna adresa: Trg Gaje Bulata 3, 21 000 Split
E-mail adresa: framagoz@gmail.com
Facebook: framaGoZ

Instagram: @framagozsplit
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20 sati
Broj obećanika: 13


FRAMA SPLIT – POLJUD

Kućna adresa: Poljudsko šetalište 2, 21 000 Split

Facebook: Frama Poljud

Instagram: @framapoljud
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 20


FRAMA VINJANI

Kućna adresa: Donji Vinjani 175, 21 260 Imotski
E-mail adresa: framavinjani@gmail.com
Facebook: poveznica

Instagram: @frama.vinjani
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 17h
Broj obećanika: 5


FRAMA VRGORAC

Kućna adresa: Splitska 23, 21276 Vrgorac
E-mail adresa: frama.vrgorac@gmail.com
Facebook: frama.vrgorac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 17 sati
Broj obećanika: 16


FRAMA ZMIJAVCI

Kućna adresa: Župni ured Svih svetih, 21 266 Zmijavci
E-mail adresa: frama.zmijavci@gmail.com
Facebook: frama.zmijavci.3
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18h
Broj obećanika: 7


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA DUBROVNIK – ROŽAT

Kućna adresa: Na rivi 1, Mokošica, 20236 Dubrovnik
E-mail adresa: framarozat@yahoo.com
Facebook: frama.rozat
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30


FRAMA LOVREĆ

Kućna adresa: Dr. Franje Tuđmana 57, 21257 Lovreć-Opanci
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 17 sati

FRAMA SVETE OBITELJI

– u nastanku

Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30

Instagram: @frama_sv.obitelj