Splitsko-dubrovačko područno bratstvo

e-mail adresa: frama.stdu@gmail.com
Facebook: Splitsko-dubrovačko područno bratstvo Frame
Instagram: @frama.stdu

ime i prezime, bratstvo služba
Marija Čarić,
Frama Sinj
predsjednica
Petar Ribičić,
Frama Split – Poljud
potpredsjednik
Dominik Romac,
Frama Sinj
voditelj formacije
Lucija Perković Šantar,
Frama Vinjani
tajnica
Zvonimir Šilović,
Frama Split – Poljud
blagajnik
fra Ante Bešlić duhovni asistent OFM-a
fra Martin Jaković duhovni asistent OFMConv.
b. Mate Vukorepa predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA GRADAC

Kućna adresa: Svetog Roka 1, 21 330 Gradac
Facebook: @frama.gradac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 5


FRAMA IMOTSKI

Kućna adresa: Ulica fra Stjepana Vrljića 21, 21 260 Imotski
E-mail adresa: imotskisamostan@gmail.com
Facebook: Samostan i župa sv. Frane Imotski
Instagram: @framaimotski
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 11


FRAMA METKOVIĆ

Kućna adresa: Oca Ante Gabrića 27, 20 350 Metković
E-mail adresa: frama.metkoviic@gmail.com
Instagram: @frama.metkovic
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:45
Broj obećanika: 7


FRAMA PROLOŽAC

Kućna adresa: Župni ured svetog Mihovila arkanđela, 21 264 Proložac
E-mail adresa: frama.prolozac@gmail.com
Facebook: frama.prolozac
Instagram: @framaprolozac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 14


FRAMA RUNOVIĆ

Kućna adresa: Župni ured Gospe od Karmela, 21 261 Runović
E-mail adresa: frama.runovic@gmail.com
Facebook: Frama Runovići
Instagram: @frama.runovic
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 6


FRAMA SINJ

Kućna adresa: Fratarski prolaz 4, 21 230 Sinj
E-mail adresa: frama.sinj1@gmail.com
Facebook:/
Instagram: @frama_sinj
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 25


FRAMA SPLIT – GOSPA OD POJIŠANA

Kućna adresa: Kapucinska poljana 1, 21 000 Split
E-mail adresa: frama.pojisan@gmail.com
Facebook: frama.pojisan
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30
Broj obećanika: 12


FRAMA SPLIT – GOSPA OD ZDRAVLJA

Kućna adresa: Trg Gaje Bulata 3, 21 000 Split
Facebook: framaGoZ
Instagram: @framagozsplit
Vrijeme održavanja susreta: utorkom u 20 sati
Broj obećanika: 11


FRAMA SPLIT – POLJUD

Kućna adresa: Poljudsko šetalište 2, 21 000 Split
Instagram: @framapoljud
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 16


FRAMA VINJANI

Kućna adresa: Župa sv.Roka Vinjani, Vinjani Donji 175, 21 260 Imotski
E-mail adresa: framavinjani@gmail.com
Facebook: Frama Vinjani
Instagram: @frama.vinjani
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 18 sati (nakon mise koja je u 17)
Broj obećanika: 10


FRAMA ZMIJAVCI

Kućna adresa: Župni ured Ivana Pavla II. 56, 21 266 Zmijavci
E-mail adresa: zmijavciframa@gmail.com
Instagram: @frama_zmijavci
Vrijeme održavanja susreta: srijedom u 20 sati
Broj obećanika: 8


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA DUBROVNIK – ROŽAT

Kućna adresa: Na rivi 1, Mokošica, 20 236 Dubrovnik
E-mail adresa: framarozat@yahoo.com
Facebook: frama.rozat
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30


FRAMA LOVREĆ

Kućna adresa: Dr. Franje Tuđmana 57, 21 257 Lovreć-Opanci
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 17 sati


FRAMA SVETE OBITELJI

– u nastanku

Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30

Instagram: @frama_sv.obitelj


FRAMA PODBABLJE

Kućna adresa: Župni ured sv. Luke evanđelista, 21 262 Kamenmost
E-mail adresa: framapodbablje1@gmail.com
Facebook: Frama Podbablje

Instagram: @framapodbablje
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: /


FRAMA PLINA – STABLINA

Kućna adresa: Radoševa glavica 3, 20 340 Ploče
E-mail adresa: framaplinastablina@gmail.com
Facebook: poveznica
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Broj obećanika: 15


FRAMA VRGORAC

Kućna adresa: Splitska 23, 21 276 Vrgorac
E-mail adresa: frama.vrgorac@gmail.com
Facebook: frama.vrgorac
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 17 sati
Broj obećanika: 16