Ispit savjesti nadahnut Pravilom Franjevačkog svjetovnog reda

Prije sakramenta svete ispovijedi poželjno je dobro ispitati svoju savjest. Naš framaš Toma sastavio je ispit savjesti nadahnut Pravilom OFS-a. Koristan je za svakoga, a pogotovo za framaše, jer se izravno dotiče framaških obećanja i nasljedovanja svetog Franje Asiškog. Neka vam ovaj ispit savjesti bude jedan korak k boljem odnosu s Gospodinom. Mir i dobro!


Naš serafski otac sveti Franjo Asiški govori o onima koji ne čine pokoru:  

„Sve svoje grijehe svakako moramo ispovijedati svećeniku. I primajmo od njega tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista, jer [tko] ne blaguje tijela njegova i ne pije krvi njegove (usp. Iv 6,55.57), ne može ući u kraljevstvo Božje (Iv 3,5). Ali neka dostojno blaguje i pije, jer tko nedostojno prima, sud sebi jede i pije ne razlikujući tijela Gospodnjega (1 Kor 11,29), to jest ne razlučuje [od drugih jela]. Povrh toga, donosimo plodove dostojne pokore (Lk 3,8). I ljubimo bližnje kao sebe same (usp. Mt 22,39). A ako ih tko neće ljubiti kao sebe samoga, neka im barem ne nanosi zla, nego neka čini dobro.“ (Drugo pismo vjernicima, 22-27)

No također nam daje nadu govoreći o onima koji čine pokoru:

„Svi koji Gospodina ljube iz svega srca, iz sve duše i razuma, iz sve snage (usp. Mk 12,30) i koji ljube bližnje svoje kao sebe same, a mrze svoja tijela s manama i grijesima, i primaju
tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista, i donose plodove dostojne pokore (usp. Lk 3,8): O, kako su blaženi i blagoslovljeni oni i one, dok to čine i u tome ustraju, jer počivat će na njima duh Gospodnji (usp. Iz 11,2) i kod njih će načiniti sjenicu i nastaniti se (usp. Iv 14,23); sinovi su Oca nebeskoga (usp. Mt 5,45) čija djela čine, i zaručnici su, braća i majke (usp. Mt 12,50) Gospodina našega Isusa Krista.“ (Pismo vjernicima, poglavlje I., 1-7)

Molitva prije ispita savjesti

Oče naš dobri, čuj vapaj moje molitve i pošalji mi svoga Duha razuma i prosvjetljenja. Molim te, Gospodine, udijeli mi milost da ovim ispitom savjesti ubirem plodove tvoje svete prisutnosti. Marijo Majčice, moli za mene grešnika i daj mi snage da nakon sakramenta svete ispovijedi iznova krenem slijediti Dobroga Pastira po primjeru svetoga Franje Asiškog.

Ispit savjesti

 1. Čitam li evanđelje barem jednom dnevno? Mogu li za sebe reći da prelazim iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje?
 2. Pronalazim li nadahnuće i putokaz u euharistijskom životu?
 3. Nastojim li živjeti, po uzoru na sv. Franju, u zajedništvu s papom, biskupima i svećenicima u povjerljivu i otvorenu dijalogu o načinima apostolskog djelovanja?
 4. Nastojim li danomice ostvariti unutarnju promjenu obraćenja? Molim li za milost obraćenja?
 5. Jesu li mi, poput Krista koji je pravi Očev klanjatelj, molitva i razmatranje duša života i rada? Sudjelujem li na liturgijskim molitvama?
 6. Ljubim li, poput svetoga Franje, Blaženu Majku Mariju iskazujući joj svoju goruću ljubav nasljedovanjem njezine bezuvjetne raspoloživosti srca te pouzdanom i sabranom molitvom?
 7. Jesam li poslušan svojim nadležnima čak i u poteškoćama i progonstvima?
 8. Imam li ispravan odnos prema zemaljskim dobrima pojednostavnjujući svoje materijalne potrebe? Trošim li ili tražim više od potrebnog bivajući tako suobličen bogatašu bez imena?
 9. Molim li Gospodina za čistoću srca da bih bio slobodan za ljubav prema Bogu i braći?
 10. Ljubim li sve ljude poniznom i prijaznom dušom kao dar Gospodnji i sliku Kristovu?
 11. Izvršavam li svoje obveze u bratstvu i svijetu kako me sveti Franjo učio? Radim li to s prijezirom ili s poštovanjem?
 12. Promoviram li etički ispravne stavove kojima me uči Katolička Crkva? Izvršavam li svoje građanske dužnosti da bih izabrao najbolju podlogu za gradnju evanđeoskoga svijeta? Odazivam li se i na druge pozive dobra?
 13. Dajem li drugima primjer svojim radom koji je dar i sudjelovanjem u stvaranju, otkupljenju i služenju ljudskoj zajednici?
 14. Živim li u svojoj obitelji franjevačkim duhom mira, vjernosti i poštivanja života nastojeći da mi to postane znakom svijeta već obnovljenog u Kristu?
 15. Poštujem li druga stvorenja, živa ili neživa, koja „nose pečat Svevišnjega“?
 16. Pronalazim li puteve jedinstva i bratske sloge dijalogom ili to činim sa srditošću i prijezirom?
 17. Pomažem li siromasima i patnicima prema svojim mogućnostima gledajući u njima lice Kristovo?
 18. Kada mi je teško vršiti dana obećanja i konstantno padam pod težinom neuspjeha, tražim li od Gospodina i svetaca pomoć koja mi je obećana?

„I tko god bude ovo opsluživao, neka na nebu bude napunjen blagoslovom svevišnjeg Oca, a na zemlji neka bude napunjen blagoslovom njegovog ljubljenog Sina s presvetim Duhom Tješiteljem…“

(Blagoslov sv. Franje iz Oporuke)

Toma Juranko, Frama Varaždin


Citati su preuzeti iz Franjevačkih izvora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.