Dar znanja

Ovaj dar Duha Svetoga može se pomiješati s onim što on nije, pa ćemo najprije reći što dar znanja kao dar Duha Svetoga nije. Dar znanja nije ako netko ima natprosječan IQ. Dar znanja nije ako je netko vrlo inteligentan. Dar znanja nije ako netko u školi više uči te posljedično ima bolje ocjene (u društvu poznat pod imenom štreber). Lucifer (pali anđeo) posjeduje znanje, inteligentan je, no hoćemo li za njega reći da ima dar znanja? Jer je dar znanja dar Duha Svetoga te tko ga ima, ima Duha Svetoga u sebi, Lucifer nema dar znanja jer nema Duha Svetoga u sebi.

Kad bi iznad navedeno bilo dar znanja onda sveta Katarina Sijenska ne bi imala šanse biti crkvena naučiteljica jer je bila nepismena (tek je nekoliko godina prije smrti s poteškoćama naučila čitati i pisati pri čemu treba napomenuti da je umrla s 33 godine) i neobrazovana (teologiju studirala nije). A ne samo da je poznata svetica, mističarka, suzaštitnica Europe, nego 1970. godine proglašena od svetog pape Pavla VI. naučiteljicom Crkve.

Vjerujem da sada već možemo razlikovati: netko može biti inteligentan i pametan a da nije kršten, da nije krizman. Ako nije primio sakramente, nema u sebi darove Duha Svetoga, posljedično, nema dar znanja. Tako mi je za početak važno da možemo razlikovati naravnu inteligenciju koju netko ima od dara znanja Duha Svetoga koji netko ima, koji biva uliven, kojeg primamo po sakramentima. Postoji znanje koje ne možemo znati ako Bog ne intervenira, ako Bog ne ulije. Ako bi netko bez sakramenata imao dar znanja onda bi se postavilo pitanje – čemu sakramenti ako razlike nema? Što bitno onda primanje sakramenata mijenja? Zanijekali bi istinu vjere da tek po sakramentima primamo ono što ne možemo inače dobiti.

Postoji znanje do kojega ne možemo doći našim ljudskim umovanjem već isključivo po nadahnuću Duha Svetoga. O tome nam govori i Sveto pismo: Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi (Iv 16,12-13). Kako je očito, do tog znanja ne možemo doći vlastitim silama, međutim, jednako je istina da možemo nešto učiniti povodom toga da primimo ili odbijemo to znanje: naša otvorenost i poučljivost. Moguće je zanemariti znanje koje dolazi od Duha Svetoga. Također, moguće ga je obezvrjeđivati.

Kao što je slučaj i s ostalim darovima Duha Svetoga, i ovaj je dar, dakle ne možemo ga steći ili zaslužiti, inače ga ne bi mogli nazvati darom, jer dolazi izravno od Boga, kao ulivena milost, a s druge strane, kao što je sa svakim darom možemo ga otvoriti i razmatrati, konzumirati, slijediti, ili ostaviti negdje po strani da skuplja prašinu o tome ovisi koliko će u nama zaživjeti dar Duha Svetoga. Ovo je zakonitost za sve darove Duha Svetoga: ne možemo ih zaslužiti nego im se možemo ili otvoriti (i dalje ih razvijati) ili ih zatomiti. Dar Duha Svetoga je milost. Milost ne proizvodimo mi nego Bog. Milost je besplatni nadnaravni dar od Boga.

Kad smo rekli što dar znanja nije, idemo vidjeti što dar znanja jest. Koja bi bila njegova definicija? Sveti Bonaventura, crkveni naučitelj, kaže ovako: Dar znanja je prosvijetljeno stanje, uliveno u dušu od Duha Svetoga, koji sve proniče i uči svu istinu, u kojem duša ima pravilan sud oko onoga što treba vjerovati i činiti. Jer je dar znanja dar odozgor, ovdje se radi o nadnaravnom znanju, o znanju koje se tiče najvažnijih stvari za čovjeka uopće: o znanju o Bogu, čovjeku i spasenju.

Kako svetac sažimlje dar znanja je znanje o tome što treba vjerovati i činiti. Ovdje nam se otvara još jedna perspektiva dara znanja: nije riječ samo o teoriji nego i o praksi. Koji ima dar znanja, ne samo da ispravno zna, već će znati i ispravno djelovati u određenim situacijama jer, kako ističe sveti Bonaventura, ne treba uvijek jednako postupati. Ono što vjerujem, pretačem u djela. Zato, da bi mogli ispravno djelovati, itekako je važan dar znanja. Čovjek djeluje prema spoznaji koju posjeduje.

Koje je osnovno znanje koje nam dar znanja daje? Ono o stvorenom svijetu. Kako kaže papa Franjo: Kada su naše oči prosvjetljenje Duhom, otvaraju se kontemplaciji Boga, u ljepoti prirode i u veličanstvenosti svemira, i vode nas do toga da otkrivamo kako sve govori o Njemu i Njegovoj ljubavi. Dakle, koji ima dar znanja, u stvorenome prepoznaje Boga i Njegovo stvaralačko djelovanje. Zašto je ovo bitno? Ako nema svijesti da je Bog stvoritelj, onda postoji napast, kako kaže papa Franjo, da se zaustavimo na stvorenjima, kao da ona mogu pružiti odgovor na sva naša očekivanja. Darom znanja, Duh Sveti nam pomaže da ne upadnemo u tu grešku. Sveti Bonaventura istu stvar ovako izriče: Zato po daru znanja dolazi čovjeku pravilan sud o stvorenjima: da nije u njima pravo dobro.

Čovjek na ovom svijetu puno toga može saznati. Puno toga naučiti. Razne tečajeve upisati. Razna usavršavanja. Ipak, ostaje istina da je najvažnije znanje za čovjeka ono znanje o Bogu. Zašto? Jer jedino iz tog izvora može sa sigurnošću dobiti odgovore na ostala bitna pitanja: znanje o njegovom početku – odakle dolazi; znanje o njegovom kraju – kamo ide; znanje o tome tko je taj koji ga najviše ljubi; znanje o tome što je taj koji ga najviše ljubi učinio za njega te na koncu znanje o tome kako doći do konačne sreće i vječne radosti. To znanje nam Bog daje. Po daru znanja Duh Sveti nas prije svega uči da znamo uopće koje je najvažnije znanje od svega. Zato je sveti Pavao mogao reći: Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem (Fil 3,8).

Dar znanja ide toliko duboko da nas, kako ističe papa Franjo, stavlja u duboki sklad sa Stvoriteljem i mi postajemo dionici jasnoće njegova pogleda i njegova suda. Vrijedi zaustaviti se nad ovim riječima jer izriču nevjerojatnu veličinu! Zamislite ovo: po daru znanja možemo postati dionici Božjeg suda! Kako je spomenuto iznad, Duh Sveti navješćivat će vam ono što dolazi (Iv 16,15). Ovo podsjeća na riječi iz knjige proroka Amosa: Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima (Am 3,7) što također imamo u knjizi Otkrivenja 10,7.

Što to znači? Koji su Božji, otvoreni Duhu Svetom, po daru znanja poznaju i buduće jer će im Duh Sveti navješćivati što dolazi! Wow! Ovo nagovješćuje prispodoba o deset djevica (Mt 25,1-13). Sjećamo se, pet ih je uzelo ulja sa sobom, pet nije. Sve one čekaju zaručnika koji treba doći. Prvi neobični detalj prispodobe jest da je zaručnik okasnio. Zar se to događa? Zaručnik koji voli neće okasniti. Pogotovo ako imamo na umu da je u ovoj prispodobi zaručnik slika Boga, tako je tim više iznenađujuće da Bog okasne. Ozbiljno? No kad čovjek pomisli da je to najneobičnije u ovoj prispodobi, onda otkrije nešto još neobičnije: pet djevica je uzelo ulja. Zašto? Zašto bi uzele ulja? Kao da su znale da će zaručnik zakasniti. Kao da su znale da će zaručnik učiniti ono što se ne bi očekivalo da će učiniti. Sviđa mi se kako je to profesor na fakultetu predočio: to je kao kad odete u svadbu i ponesete sa sobom sendviče. Tko bi to učinio? Pet djevica je predvidjelo nešto što se uobičajeno ne događa – da zaručnik okasne. Pa se postavlja pitanje – kako su mogle predvidjeti da će se dogoditi nešto što se inače ne događa? Upravo tako. To je znanje koje nam dar znanja daje – da ulazimo sve više u nutarnju Božju logiku i tako nas ništa ne može iznenaditi.

To je stvarnost koju nam prispodoba želi reći: ako smo Božji, u duhu Božjem, otvoreni Njemu, znat ćemo ako i krene nešto kako ne treba – jer smo s Bogom, On će nas u sve upućivati. Zato je mir jedan od glavnih plodova dara znanja. Onaj koji zaista razvija dar znanja koji mu je Gospodin dao na dan krizme, uvijek u miru hodi, jer zna da se ništa neće dogoditi a da Gospodin ne bi o tome vodio računa.

Na kraju teksta pozivam vas da otkrivate dubine ovog dara Duha Svetoga jer sam ih ovdje tek malo načeo. Motivacija je svakako ova: Božje znanje koje je – svi ćemo se složiti – neizmjerno i vrh, ne mora ostati samo kod Njega, On ga želi darovati nama! To je najradosnija vijest kad govorimo o daru znanja! Zamisli, ono neizmjerno znanje koje Bog posjeduje daruje ti kroz dar znanja, i kako si sposoban više primiti, tako ti sve više i više ulijeva!

fra Ivica Janjić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)