Zadarsko-šibensko područno bratstvo

kućna adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 21, 22 000 Šibenik
e-mail adresa: /
Facebook: FramaZDSI
Instagram: zd.si.frama

Članovi vijeća

ime i prezime, bratstvo služba
 Ivana Radan,
Frama Šibenik-Šubićevac
predsjednica
Sonja Dragić,
Frama Knin
potpredsjednica
Ana Junaković,
Frama Dubrava-Gospa od Zdravlja
voditeljica formacije
Maria Erceg,
Frama Šibenik-Meterize
tajnica
 Nina Ćapina,
Frama Knin
blagajnica
fra Ante Bešlić duhovni asistent OFM-a
fra Željko Klarić duhovni asistent OFMConv.
fra Jurica Galić
duhovni asistent TOR-a
Dragan Miličević
predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA DUBRAVA-GOSPA OD ZDRAVLJA

Kućna adresa: Daska 72, Dubrava kod Šibenika, 22000 Šibenik
E-mail adresa:
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30 sati
Broj obećanika: 4

Instagram: frama_gozd


FRAMA KNIN

Kućna adresa: Zvonimirova 46, 22300 Knin
E-mail adresa: /
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 18 sati
Broj obećanika: 5

Instagram: framaknin


FRAMA LIŠANE – SVETI MIHOVIL

Kućna adresa: Župni ured sv. Mihovila, 23420 Benkovac
E-mail adresa: framalisanesv.mihovil@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 19 sati
Broj obećanika: 5

Instagram: framalisane


FRAMA ŠIBENIK-GOSPA VAN GRADA

Kućna adresa: Fra Stjepana Zlatovića 14, 22000 Šibenik
E-mail adresa: frama.sibenik.gvg@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:30 sati
Broj obećanika: 6

Instagram: framagospevangrada


FRAMA ŠIBENIK-METERIZE

Kućna adresa: Trg sv. Jeronima 1, 22000 Šibenik
E-mail adresa: nema
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:30 sati
Broj obećanika: 13
Instagram: framameterize

FRAMA ŠIBENIK-ŠUBIĆEVAC

Kućna adresa: Bana Ivana Mažuranića 3a, 22000 Šibenik
E-mail adresa: subicevac.frama@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:30 sati
Broj obećanika: 9

Facebook: Frama Šibenik-Šubicevac

Instagram: frama_subicevac


FRAMA ZADAR-SVETI IVAN KRSTITELJ

Kućna adresa: Glagoljaška 3, 23000 Zadar
E-mail adresa: frama.sv.ivan01@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30 sati
Broj obećanika: 5

Instagram: frama_zadar