Zadarsko-šibensko područno bratstvo

kućna adresa: 8. dalmatinske udarne brigade 21, 22000 Šibenik
e-mail adresa: frama.zd.si@gmail.com
Facebook: FramaZDSI
Instagram: @zd.si.frama

Članovi vijeća

ime i prezime, bratstvo služba
 Ivana Radan,
Frama Šibenik – Šubićeva
predsjednica
Sonja Dragić,
Frama Knin
potpredsjednica
Ana Junaković,
Frama Dubrava – Gospa od Zdravlja
voditeljica formacije
Maria Erceg,
Frama Šibenik – Meterize
tajnica
 Nina Ćapina,
Frama Knin
blagajnica
fra Ante Bešlić duhovni asistent OFM-a
fra Željko Klarić duhovni asistent OFMConv.
Dragan Miličević predstavnik OFS-a za Framu

FRAMA KNIN

Kućna adresa: Zvonimirova 46, 22300 Knin
E-mail adresa: kninframa@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 19 sati (zima), 20 sati (ljeto)
Broj obećanika: 10


FRAMA LIŠANE – SVETI MIHOVIL

Kućna adresa: Župni ured sv. Mihovila, 23420 Benkovac
E-mail adresa: framalisanesv.mihovil@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 19 sati
Broj obećanika: 7


FRAMA ŠIBENIK – GOSPA VAN GRADA

Kućna adresa: Fra Stjepana Zlatovica 14, 22000 Šibenik
E-mail adresa: frama.sibenik.gvg@hotmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:30 sati
Broj obećanika: 10


FRAMA METERIZE – SVETOG JERONIMA

Kućna adresa: Trg sv. Jeronima 1, 22000 Šibenik
E-mail adresa: nema
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati
Instagram: @framameterize

FRAMA ŠIBENIK – ŠUBIĆEVAC

Kućna adresa: Bana Ivana Mažuranića 3a, 22000 Šibenik
E-mail adresa: subicevac.frama@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:30
Broj obećanika: 8


FRAMA ZADAR – ARBANASI

Kućna adresa: Trg Gospe Loretske 10, 23000 Zadar
E-mail adresa: frama.arbanasi@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 18 sati
Broj obećanika: 5


FRAMA ZADAR – SVETI IVAN KRSTITELJ

Kućna adresa: Glagoljaška 3, 23000 Zadar
E-mail adresa: frama.sv.ivan01@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: četvrtkom u 20:30
Broj obećanika: 5


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA DRNIŠ

Kućna adresa: Kardinala Utišinovića 14, 22320 Drniš
E-mail adresa: framadrnis88@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: subotom u 18:30
Broj obećanika: 4

FRAMA ZADAR – VOŠTARNICA

Kućna adresa: Obala kneza Branimira 17, 23000 Zadar
E-mail adresa: gabrijelskibola@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20 sati