Osječko područno bratstvo

kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3, 31000 Osijek
e-mail adresa: framaos@gmail.com
Facebook: FramaOPB
Instagram: @framaopb

Članovi vijeća

ime i prezime, bratstvo služba
Mato Mićan,
Frama Đakovo
predsjednik
Luka Suman,
Frama Vukovar
potpredsjednik
Mislav Feger,
Frama Našice
voditelj formacije
Mihaela Stanić,
Frama Vukovar
tajnica
Petra Berišić,
Frama Vukovar
blagajnica
fra Matija Marijić duhovni asistent OFM-a
fra Dario Mican duhovni asistent TOR-a
fra Miljenko Hontić duhovni asistent OFMConv.
b. Marko Kapular,
OFS Belišće
predstavnik OFS-a za Framu
s. Marta Kovačić,
Milosrdne sestre svetoga Križa
pridružena vijećnica

FRAMA BELIŠĆE

Kućna adresa: Blaženog kardinala Alojzija Stepinca 4, 31551 Belišće
E-mail adresa: frama.belisce@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:20h
Broj obećanika: 16


FRAMA BOŠNJACI

Kućna adresa: Fra Bernardina Tome Leakovića 8, 32275 Bošnjaci
E-mail adresa: martina.plavsic@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 5


FRAMA ĐAKOVO

Kućna adresa: Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo
E-mail adresa: frama.dj@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:10h
Broj obećanika: 38


FRAMA NAŠICE

Kućna adresa: Kralja Tomislava 1, 31500 Našice
E-mail adresa: frama.nasice.93@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 14


FRAMA SLAVONSKI BROD

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 1, 35000 Slavonski Brod
E-mail adresa: framabrod@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h


FRAMA OSIJEK – TVRĐA

Kućna adresa: Trg Vatroslava Lisinskog 3, 31000 Osijek
E-mail adresa: framatvrdjaos@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: ponedjeljkom u 20:00h
Broj obećanika: 5


FRAMA OTOK

Kućna adresa: Bana Josipa Jelačića 2, 32252 Otok
E-mail adresa: framaotok1@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 19:45h
Broj obećanika: 25


FRAMA POŽEGA

Kućna adresa: Trg Svetog Trojstva 21, 34000 Požega
E-mail adresa: framapozega7@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 9


FRAMA VUKOVAR

Kućna adresa: Samostanska 5, p.p. 16, 32000 Vukovar
E-mail adresa: framavu@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:15h
Broj obećanika: 16


FRAMA VINKOVCI – BEZGREŠNO SRCE MARIJINO (BSM)

Kućna adresa: Ulica Alojzija Stepinca 73, 32100 Vinkovci
E-mail adresa: framavk@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: nedjeljom u 20:00h


FRAMA VUKOVAR – BOROVO NASELJE

Kućna adresa: Lička 23a, p.p. 31, 32010 Vukovar
E-mail adresa: framaborovonaselje@gmail.com
Vrijeme održavanja susreta: petkom u 20:00h
Broj obećanika: 12


Mjesna bratstva u obnovi:

FRAMA OSIJEK – JUG II

Kućna adresa: Paška 35a, 31000 Osijek
E-mail adresa: frama.jug2@gmail.com


FRAMA SIKIREVCI

Kućna adresa: Ljudevita Gaja 33, 35224 Sikirevci
E-mail adresa: veseli.framas@gmail.com