Hrvatsko nacionalno bratstvo

e-mail adresa: framahr@gmail.com

Članovi nacionalnog vijeća

ime i prezime, bratstvo služba
Ana Matić,
Frama Zagreb – Majka Božja Lurdska
predsjednica
Marta Cestar,
Frama Zagreb – Majka Božja Lurdska
potpredsjednica
Ante Čičak,
Frama Rijeka – Trsat
voditelj formacije
Ivana Pakrac,
Frama Varaždin
tajnica
Martina Anđić,
Frama Zagreb – Majka Božja Lurdska
blagajnica
b. Slaven Marodt,
MB Osijek – Tvrđa
predstavnik OFS-a u Nacionalnom vijeću Frame
predsjednik Primorsko-istarskoga područnog bratstva
Tonči Kutnohorsky,
Frama Split – Poljud
predsjednik Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva
Ivana Radan,
Frama Šibenik – Gospa od Zdravlja
predsjednica Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva
Luka Draganić,
Frama Zagreb – Kaptol
predsjednik Zagrebačkoga područnog bratstva
Mato Mićan,
Frama Đakovo
predsjednik Osječkoga područnog bratstva
fra Matej Jovanovac član Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (TOR)
fra Josip Ćibarić član Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (OFM Cap.)
fra Filip Pušić član Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (OFM Conv.)
fra Ivica Janjić predsjedatelj Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata (OFM)