Putujući list

Bio jednom jedan list koji je putovao od Čabra do Mrkoplja. Nije bio sam. Bili su tu i drugi listovi koji su išli. Unatoč toj zajednici osjećao se usamljeno. Ponekad bi pao, ali bi se i ustao.

Bio je jako hrabar. Na sebi je imao rane. Te rane su ga boljele. Hodao je i dalje. Ponekad bi mu pomogao vjetar da poleti. Ponekad bi ga ptica odnijela na odredište, a ponekad ga mala životinjica nosila.

Nije mu bilo lako. Umorio se negdje tamo do Mrkoplja. Čovjek ga je uzeo i stavio mu okolo cvijeće. Uvidio je njegovu ljepotu. Nije vidio rane i boli.

Oko lista su bili sedam malih cvjetića koji su predstavljali darove Duha Svetoga. Stavio je to sve na papir i napravio jednostavan herbarij. Darovao je taj herbarij jednoj osobi tražeći je da moli za darove Duha Svetoga.


Daj mi dar Mudrosti u kojem ću sve gledati Božjim očima.

Daj mi dar Razuma u kojem ću stvari shvatiti na način na koji ih shvaća Bog, Božjim očima.

Daj mi dar Savjeta gdje ću osposobiti svoju svijest i s time rasti u nutrini, pozitivnom smislu, zajedništvu. Daj da moj trag ne ide krivim putem. Pomozi mi da molim za ovaj dar.

Daj mi dar Jakosti. Daj mi snage osloboditi se od svih zapreka.

Daj mi dar Znanja da shvatim Božju veličinu.

Daj mi dar Pobožnosti u kojem neću glumiti sveca, nego biti ponizna duha. Radovati se s radosnima. Plakati sa zaplakanima. Tješiti ožalošćene. Prihvaćati i pomagati onima koji su u zabludi.

Daj mi dar Straha Božjeg da se pazimo grijeha kojim ćemo ga uvrijediti. Daj da se prepustim Njegovoj ljubavi. Da budem kao dijete koje treba Očevu zaštitu.

Skoro pa je počela jesen. Padat će lišće. Možda ne uskoro, ali hoće. Kad vidite kako pada lišće ili vidite samo list, želim da se sjetite barem jednog dara Duha Svetoga i molite za dar. Molite srcem. Bog puše i šalje darove Duha Svetoga svima, a rijetki će ga primiti. Budi jedan od onih koji će ovu jesen učiniti posebnom i toplom.

Taj čovjek bila sam ja.

1 Comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.