8. i 9. dan devetnice za Nacionalnu skupštinu

dove-of-the-holy-spirit1[1]

Svaki dan:

O dođi, Stvorče, Duše Svet,

pohodi duše vjernika,

poteci višnjom milosti

u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,

blagodat Boga svevišnjeg,

studenac živi, ljubav, plam

i pomazanje duhovno.

Duše Sveti, udijeli nam dar mudrosti da se naučimo cijeniti nebeska dobra više od svega bogatstva ovoga svijeta. Daj nam dar razuma da budemo prosvijetljeni istinom, dar savjeta da uvijek odaberemo ono što je više na Božju slavu i spas bližnjega. Udijeli nam dar jakosti da hrabro ustrajemo u tvojoj službi, dar znanja da dobro upoznamo put koji vodi u nebo, dar pobožnosti da sve činimo iz ljubavi za tvoju čast i slavu, dar Božjega straha da se klonimo grijeha kao uvrede tvoje svetosti. Amen.

holytrinity

8. dan

Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti. (Rim 8, 1-2)

Ti si nas, Isuse Kriste, svojim životom, smrću i uskrsnućem oslobodio od osude zbog grijeha. U svakoj ispovijedi djelovanjem Duha Svetoga to oproštenje nam obnavljaš. I danas te molimo da nam po Duhu Svetom oprostiš naše grijehe, kako bismo radosnim životom bili primjer drugim framašima. Amen. Slava Ocu.

9. dan

Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. (Rim 8, 26)

Često puta smo preslabi da do kraja provedemo u djelo svoje odluke i zajedničke zaključke jer se uplašimo već na prvoj prepreci. Ti, Duše Sveti, daješ jakost svima koji se čista srca tebi obraćaju. Podaj i nama odlučnosti da u život provedemo ono što je dobro za naša bratstva. Amen. Slava Ocu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.