VI. nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame

Nakon obnovljenog Pravila pape Pavla VI. 1978. g. uslijedila je svojevrsna novost u životu bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS), a onda prema Generalnim konstitucijama OFS-a i u bratstvu Franjevačke mladeži. Tako u Hrvatskoj, procesom prestrukturiranja bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda (2000./01. g.) i Franjevačke mladeži (2005./06. g.) na nacionalnoj razini, i stvarno počinju djelovati konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a i Frame. To je velika novost i promjena u službi duhovne i pastoralne brige, tzv. asistencije, Prvoga franjevačkog reda i Trećeg samostanskog reda sv. Franje kojima je zbog iste karizme u ime Crkve povjerena ova služba.

Konferencija nacionalnih duhovnih asistenata i OFS-a i Frame u sebi funkcionira po načelu kolegijalnosti, što znači da su svi asistenti u jednoj konferenciji jednaki po službi jer su izravni delegati svojih provincijalnih ministara. To isto vrijedi i za područne duhovne asistente. S druge strane svi oni zajedno su zaduženi voditi brigu prema ostalim asistentima o načinu vršenja službe asistiranja bratstvima OFS-a i Frame te promicati bratski osjećaj i pripadnost jedno te istoj karizmi braće redovnika i članova OFS-a i Frame.

U tu svrhu trajne formacije duhovnih asistenata od 2007. godine pokreće se Tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame u organizaciji konferencijȃ nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a i Frame. Ove godine Tečaj ima osnovnu temu Elementi komunikacije u asistenciji OFS-u i Frami, gdje se želi asistentima približiti dinamika rada u raznim skupinama koje su sastavni dio vršenja ove službe: skupštine, vijeća, razni oblici formacije. Za asistente bratstva Frame važno je poznavati zakonitost rada u skupini na kojoj se često temelje tjedni susreti u bratstvu.

Na Tečaju će biti predstavljen pripremni dokument te zaključci XIII. generalnog kapitula OFS-a koji se slavio od 22. do 29. listopada 2011. g. u Brazilu. Jedna od posebno važnih stvari je dokument Međunarodnog vijeća OFS-a “Smjernice za bratsku animaciju” koji je odobren na tom Kapitulu, a tiče se bratstva Frame i njegovog odnosa prema bratskom animatoru. Potrebno je da i asistenti budu upućeni u najnovije dokumente koji se odnose na Framu kako bi mogli kvalitetnije vršiti službu duhovne asistencije.

Ovo će biti i svojevrsni početak obilježavanja 20 godina bratstva Frame u Crkvi u Hrvata jer će fra Ivan Matić, OFM, kao generalni asistent OFS-a i Frame u predavanju govoriti o evangelizaciji mladih te o svojem življenom iskustvu kao asistenta Frame u počecima nastajanja Frame u Hrvatskoj.

fra Milan Krišto, predsjedatelj Konferencije  nacionalnih duhovnih asistenata

2 Comments

    1. Obavijesti o nadnevku i satnici se nalaze u kalendaru na Frama portalu s desne strane.

      Dakle, seminar započinje 14. veljače 2012. u 16h i traje do 16. veljače 2012.
      Održat će se u kući susreta Tabor u Samoboru.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)